Vejledning i folkeskolen

Vejledning i folkeskolen


I 7. eller 8. klasse møder du som elev i folkeskolen din UU-vejleder for første gang for at høre noget om de de ungdomsuddannelser du skal vælge blandt, når du forlader grundskolen i 9. eller 10. klasse. Alle elever modtager som udgangspunkt individuel vejledning, men vejlederen vil også benytte sig af gruppevejledning og kollektiv vejledning alt efter elevernes og klassen behov. Du kan dog til enhver tid opsøge din uu-vejleder når du har behov for det.

 

I 8. klasse deltager eleverne i Skills staffetten, informationsaften med ungdomsuddannelserne, introkurser samt evt. praktikker. I 9. klasse fortsætter vejledningsaktiviteterne med frivillig brobygning, informationsmøder med ungdomsuddannelserne i skoletiden samt evt. praktikker. I 10. klasse er der igen brobygning, infomøder og praktik. Alt i alt er målet at eleverne bliver introduceret til et bredt udvalg af ungdomsuddannelser og at de lærer at træffe et valg ud fra den læring de har opnået gennem vejledningsaktiviteterne. 

 


Introkurser og brobygning:


I 8. klasse skal du på introduktionskurser på mindst 2 forskellige uddannelser, det vil din uu-vejleder orientere om på klassen.


I 9. klasse er der mulighed for at komme i brobygning hvis du ikke er afklaret i forhold til hvilken uddannelse du skal vælge.


I 10. klasse er brobygning obligatorisk og har 1 uges varighed.

 

Praktik:

 

Praktik er en mulighed for uafklarede elever på klassetrin 6.-10. Har du aftalt med din skole eller din vejleder at du skal i praktik, skal du som udgangspunkt selv finde praktikstedet, hvorefter uu-vejlederen hjælper med det formelle.


Nogle praktiksteder har dog specielle ansøgningsprocedurer. Listen nedenfor angiver de mest almindelige.

 

Sydvestjysk Sygehus  - Online ansøgningsskema

Politiet - desværre ikke mulighed for praktik pt. pga. travlhed hos politiet.

Militæret - spørg din vejleder

TV2 - online ansøgning

DR - online ansøgning

TV Syd - se http://www.tvsyd.dk/youngsters

Jyske Vestkysten - spørg din vejleder